Case

Vad vi har gjort

Filmproduktion för Bra Hus


En film där vi följer familjen Calderon Weglins resa när de bygger hus med Bra Hus.

Filmproduktion för Nytorpcentrum


En film för Friskolan Nytorps gymnasieprogram med syfte att använda som omslagsfilm på deras Facebooksida.

Filmproduktion för Bra Hus


En film där Frida Hansdotter besöker Bra Hus husfabrik i Furudal och får se sin fjällstuga under tillverkning.

Filmproduktion

för Bra Hus


En film där Bra Hus antar Jerusalema Challenge för samhörighet och allas lika värde under den här pandemin.

Kalvar
Traktor plöjning vårbruk
Lamm och får
Grävlastare

Bildproduktion för Nytorpcentrum


Produktion av bilder till Friskolan Nytorps nya hemsida. Här kan eleverna gå gymnasieprogram inriktade mot lantbruk och anläggningsfordon.

Bildproduktion för Hedlunds Timber


Produktion av bilder till Hedlunds Timbers nya hemsida. Hedlunds har i över 115 år förädlat skogens råvara till högkvalitativa byggnadsprodukter i sitt sågverk i Furudal.

Timmervälta
Liten tall
Timmervälta lastmaskin
Sågverk
Huskataloger
Facebookannons scrollar på telefon

Helhetshantering och annonsering för Bra Hus


Helhetshantering av Bra Hus Facebook och Instagram med kontinuerlig uppdatering av inlägg och stories från Bra Hus egna bildbank samt produktion av bild och film vid behov. Löpande annonsering på Facebook och Instagram.

Helhetshantering och annonsering för

Kents Bilcentrum


Helhetshantering av Kents Bilcentrums Facebook och Instagram med produktion av allt innehåll, kontinuerlig uppdatering av inlägg och stories samt löpande annonsering.

Håller i skylt med annons
Assistancekåren med luciakrona
Inuti Isuzu
Håller i telefon Facebookannons
Grävmaskin
Kaninungar
Traktor harvar

Helhetshantering och annonsering för Nytorpcentrum


Helhetshantering av Nytorpcentrums Facebook och Instagram med produktion av allt innehåll, kontinuerlig uppdatering av inlägg och stories samt löpande annonsering.